Rejestr Spadkowy

rejestr-spadkowy.pngOd marca 2009 roku notariusze z powodzeniem realizują przyznane im quasi-sądowe kompetencje dotyczące poświadczenia dziedziczenia, wydając notarialne akty poświadczenia dziedziczenia. Od 8 września 2016 dane na ten temat gromadzi Rejestr Spadkowy.

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia – jak to wyglądało do 8 września 2016

Akty poświadczenia dziedziczenia, po ich sporządzeniu, rejestrowane były w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, który miał postać elektroniczną, a prowadzony był przez Krajową Radę Notarialną. Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia był jedynym rejestrem stwierdzonych dziedziczeń, z racji na swój charakter – jedynie notarialnych (sądy powszechne nie prowadziły analogicznego zbioru danych dotyczących potwierdzonych przez nie spadkobrań). Rejestr ten był udostępniony każdemu użytkownikowi w zakresie niezbędnym do przeszukania jego zawartości – umożliwiającym sprawdzenie, czy po konkretnym spadkodawcy poświadczono notarialnie dziedziczenie (tutaj link do Rejestru).

Rejestr Spadkowy – szerszy zakres danych

Ustawodawca zauważył korzyści płynące z tak funkcjonującego rejestru i z dniem 8 września 2016 roku, na podstawie Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) zmodyfikował go, nakładając już nie tylko na notariuszy, ale także na sądy spadku, obowiązek rejestracji wydanych przez te sądy postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. Rejestr z związku z tym zmienił swą nazwę na Rejestr Spadkowy, przy czym ciągle jest on rejestrem prowadzonym przez krajowy organ samorządu notarialnego.

Tak jak dotychczas, dbając o aktualność danych gromadzonych w Rejestrze, niezwłocznie wykreśla się z niego uchylone postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowane akty poświadczenia dziedziczenia albo dokonuje się odpowiedniej zmiany wpisu.

Opłata za wpis do Rejestru Spadkowego

Zupełną nowością jest także obowiązek uiszczenia opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego. Niezależnie od tego, czy sprawę spadkową załatwiamy w kancelarii notarialnej czy w sądzie – zainteresowani zobowiązani są do opłacenia wpisu dokumentu potwierdzającego dziedziczenie, przed jego wydaniem. Opłata ta, stosownie do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.09.2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1420), wynosi kwotę 5 zł i jest odprowadzana przez notariusza bądź sąd na konto Krajowej Rady Notarialnej. Wpływy z opłat pokrywać mają wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia Rejestru Spadkowego i umożliwiać jego niezbędny rozwój.

Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty niezbędne będą do notarialnego poświadczenia dziedziczenia, kliknij tutaj.