Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – kolejny krok w digitalizacji obrotu prawnego Z dniem 9 kwietnia 2018 roku w życie weszły przepisy Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), które powołały do funkcjonowania Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów … Czytaj dalej

Rolnik przekaże ziemię rolną bliskim bez ograniczeń

Przekazanie nieruchomości rolnej bliskim bez ograniczeń czasowych W dniu 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie wydał uchwałę, w której wyjaśnił, że określone w art. 2b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016 r. Poz. 2052) ograniczenie zbywania nieruchomości … Czytaj dalej

Wartość rynkowa przedmiotu czynności a PCC

Na kupującym ciąży ustawowy obowiązek zapłaty podatku od czynności sprzedaży(PCC)  – co w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są prawa do nieruchomości czy spółdzielcze własnościowe prawa, wiąże się ze sporym wydatkiem. Co jest podstawą opodatkowania i jakie grożą konsekwencje niefrasobliwości przy określaniu, jaka jest rzeczywista wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży? Z racji na specyfikę dokonywanych w kancelarii notarialnych … Czytaj dalej

Rejestr Spadkowy

Od marca 2009 roku notariusze z powodzeniem realizują przyznane im quasi-sądowe kompetencje dotyczące poświadczenia dziedziczenia, wydając notarialne akty poświadczenia dziedziczenia. Od 8 września 2016 dane na ten temat gromadzi Rejestr Spadkowy. Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia – jak to wyglądało do 8 września 2016 Akty poświadczenia dziedziczenia, po ich sporządzeniu, rejestrowane były w Rejestrze Aktów Poświadczenia … Czytaj dalej

Elektroniczne wnioski wieczystoksięgowe

Od 1 lipca tego roku notariusze, na podstawie sporządzanych aktów notarialnych, składają wnioski wieczystoksięgowe wyłącznie drogą elektroniczną. Z dniem 1 lipca 2016 roku, na mocy ustawy – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 218) weszły w życie przepisy … Czytaj dalej

Nowe zasady przyjęcia spadku

W dniu 18 października 2015 roku weszła w życie ustawa zmieniająca Kodeks cywilny – w zakresie skutków niezłożenia w ustawowym, 6-miesięcznym terminie, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Art. 1015 Kodeksy cywilnego stanowi, iż spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, może złożyć oświadczenie odrzuceniu bądź przyjęciu … Czytaj dalej

Odpowiedzialność za długi małżonka

Przy okazji dokonywania czynności notarialnych – zawierania umów majątkowych małżeńskich, często zadawanym Notariuszowi pytaniem jest: Czy rozdzielność majątkowa niweluje moją odpowiedzialność za długi małżonka powstałe wcześniej? Jak się okazuje, to właśnie przekonanie o powyższym pcha pozostających w związkach małżeńskich do wprowadzania rozdzielności majątkowej. Co zatem powinnyśmy wiedzieć o zobowiązaniach zaciąganych w trakcie trwania małżeństwa? Po … Czytaj dalej