Wartość rynkowa przedmiotu czynności a PCC

Na kupującym ciąży ustawowy obowiązek zapłaty podatku od czynności sprzedaży(PCC)  – co w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są prawa do nieruchomości czy spółdzielcze własnościowe prawa, wiąże się ze sporym wydatkiem. Co jest podstawą opodatkowania i jakie grożą konsekwencje niefrasobliwości … Czytaj więcej…

Rejestr Spadkowy

Od marca 2009 roku notariusze z powodzeniem realizują przyznane im quasi-sądowe kompetencje dotyczące poświadczenia dziedziczenia, wydając notarialne akty poświadczenia dziedziczenia. Od 8 września 2016 dane na ten temat gromadzi Rejestr Spadkowy. Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia – jak to wyglądało do … Czytaj więcej…

Odpowiedzialność za długi małżonka

Przy okazji dokonywania czynności notarialnych – zawierania umów majątkowych małżeńskich, często zadawanym Notariuszowi pytaniem jest: Czy rozdzielność majątkowa niweluje moją odpowiedzialność za długi małżonka powstałe wcześniej? Jak się okazuje, to właśnie przekonanie o powyższym pcha pozostających w związkach małżeńskich do … Czytaj więcej…