Notariusz

Małgorzata Czyżewska NotariuszNotariusz Małgorzata Czyżewska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, w 2009 roku, składając pracę magisterską traktującą o prawie sąsiedzkim w polskim prawie cywilnym i prawie rzymskim. W trakcie studiów była członkiem Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, specjalizując się w prawie administracyjnym prawie cywilnym.

W latach 2010-2012 odbyła aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Gdańsku, będąc zatrudnioną w kancelarii notarialnej, w której, w latach 2013 – 2014, po złożeniu państwowego egzaminu zawodowego, pełniła funkcję asesora notarialnego. W grudniu 2014 roku nominowana została przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza, a siedziba jej kancelarii wyznaczona została w Gdańsku Zaspa przy ul. Hynka 32, obok dzielnic: Przymorze, Wrzeszcz i Brzeźno.

Kolejne etapy drogi zawodowej pozwoliły Notariuszowi na zdobycie zarówno wiedzy jak i doświadczenia, niezbędnego do profesjonalnego i starannego wykonywania obowiązków.

Notariusz Małgorzata Czyżewska, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, przestrzega przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasady bezstronności, jednocześnie starając się możliwie najlepiej zabezpieczyć interes prawny stron czynności.