Umowa majątkowa małżeńska

Do ustanowienia rozdzielności majątkowej potrzebne będą:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,

  • dane osobowe małżonków

Do umowy rozszerzającej bądź ograniczającej wspólność ustawową potrzebne będą, oprócz wskazanych wyżej dokumentów, także dane identyfikujące przedmioty, które mają być objęte wspólnością.