Testament

Do dokonania czynności potrzebne będą:

  • dane osobowe sporządzającego testament

  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),

  • w przypadku testamentu z zapisem – opis przedmiotu zapisu