Poświadczenie kopii za zgodność z okazanym dokumentem

Składający powinien okazać notariuszowi oryginał dokumentu (notariusz nie poświadcza dokumentów zalaminowanych, kserowanych) oraz wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości.

Koszt poświadczenia kopii/odpisu/wyciągu to 6 zł + VAT (w stawce 23%) za każdą stronę dokumentu.