Poświadczenia

Notariusz dokonuje urzędowych poświadczeń określonych zdarzeń mających doniosłość prawną w powiązaniu z dokumentem bądź osobą okazującą dany dokument. Są to w szczególności poświadczenia: zgodności kopii, odpisów i wyciągów z okazanym dokumentem, pozostawania osoby przy życiu bądź w danym miejscu, daty pewnej, własnoręczności złożonych podpisów. Czynności te wymagają stawiennictwa zainteresowanej osoby z ważnym dokumentem tożsamości i, ewentualnie, dokumentem, z którym poświadczenie ma związek.