Kancelaria

Orzeł

Notariusz Małgorzata Czyżewska urzęduje w Gdańsku, w dzielnicy Zaspa – Młyniec i  jako osoba zaufania publicznego, powołana jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, dbając przy tym o bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując bezstronność i należytą staranność.

Udzielanie informacji odnośnie czynności notarialnych, ich kosztów i niezbędnych do nich dokumentów jest nieodpłatne. W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią (telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego dostępnego na stronie) lub umówić się na spotkanie z notariuszem.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusze zrzeszeni są w strukturach samorządu zawodowego, zarówno na szczeblu lokalnym (dla tutejszego notariusza jest to Izba Notarialna w Gdańsku), jak i krajowym (Krajowa Rada Notarialna).

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tutaj).

Dane Kancelarii:
Kancelaria Notarialna
Małgorzata Czyżewska Notariusz

NIP: 584 26 02 104 ; REGON: 222075210

nr rachunku bankowego: 29 1910 1048 2267 4793 8160 0001 (Deutsche Bank Polska S.A.)
SWIFT: DEUTPLPX

Notariusz prowadzi również osobny rachunek depozytowy.

 

wifi_logo  W lokalu Kancelarii zapewniamy darmowy dostęp do sieci Wi-Fi.